May mắn chỉ đến 1 hoặc 2 lần dần dần tỷ lệ trúng của bạn ngày càng thấp. chúng tôi với sứ mệnh của những chuyên gia chốt số khẳng định sẽ mang đến cho bạn những chiến thắng. cầu đẹp vào tiền trúng liền bạn nhé.

Cầu Chuẩn Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.

★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau

★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.

Dàn 4 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-10
03-10896,962,270,758Trượt115
02-10715,633,914,614Trượt159
01-10944,936,289,640Trúng 289156
30-09174,386,157,992Trượt162
29-09049,639,311,044Trúng 044187
28-09773,563,735,642Trượt134
27-09447,590,812,072Trúng 447167
26-09546,464,528,570Trượt130
25-09326,379,164,779Trúng 779114
24-09698,015,192,778Trúng 778101
23-09737,573,041,380Trượt182
22-09038,292,422,714Trúng 714149
21-09711,552,595,726Trượt140
20-09548,877,364,855Trượt190
19-09335,525,204,141Trượt105
18-09055,940,114,104Trúng 104117
17-09259,232,057,547Trượt184
16-09681,494,713,240Trượt161
15-09042,718,506,425Trượt162
14-09647,414,282,033Trượt189
13-09066,892,277,148Trượt139
12-09788,436,156,461Trượt198
11-09010,701,250,667Trượt186
10-09131,136,197,103Trượt180
09-09252,495,907,217Trúng 252197
08-09409,774,085,548Trượt104
07-09271,298,548,730Trượt185
06-09935,605,238,284Trượt181
05-09518,136,494,578Trượt123
04-09403,600,811,706Trúng 811129
03-09456,628,934,370Trượt149
02-09074,420,717,523Trượt166
01-09904,762,705,419Trượt157
31-08422,456,883,073Trượt138
30-08958,165,632,120Trượt107
29-08814,580,255,658Trượt151
28-08116,428,839,216Trượt171
27-08530,826,768,413Trượt182
26-08777,551,596,700Trượt146
25-08136,703,843,293Trúng 843198
24-08387,457,068,936Trượt151
23-08527,074,980,187Trượt154
22-08820,495,819,883Trượt189
21-08496,810,757,600Trượt106
20-08697,375,810,208Trượt109
19-08866,181,828,830Trúng 830190
18-08729,376,672,823Trượt112
17-08974,675,817,609Trượt123
16-08875,651,019,724Trúng 019147
15-08606,701,431,861Trúng 861179
14-08216,446,205,893Trúng 893121
13-08643,125,514,528Trúng 528108
12-08371,754,848,417Trúng 848189
11-08848,942,067,717Trượt101
10-08586,569,868,608Trượt102
09-08205,928,404,365Trượt107
08-08973,676,693,363Trượt105
07-08207,258,442,672Trúng 672193
06-08238,588,732,767Trượt132
05-08951,988,530,363Trượt122
04-08651,630,543,782Trượt127
03-08116,660,732,152Trượt162
02-08737,526,906,213Trượt180
01-08206,249,535,232Trượt179
31-07941,243,809,044Trượt167
30-07501,674,822,521Trượt105
29-07878,067,358,808Trúng 358187
28-07276,838,731,021Trượt136
27-07675,957,786,583Trượt198
26-07215,527,503,167Trượt189
25-07150,047,440,659Trúng 659163
24-07188,992,442,790Trúng 442127
23-07088,912,784,195Trượt166
22-07870,266,962,433Trúng 433145
21-07128,090,721,758Trượt167
20-07002,915,610,286Trúng 286177
19-07395,095,309,851Trượt158
18-07542,838,619,990Trượt184
17-07986,510,851,253Trượt101
16-07675,377,029,497Trượt108
15-07486,700,136,829Trượt151
14-07936,802,013,775Trượt109
13-07558,387,902,351Trúng 902177
12-07395,501,873,115Trúng 115197
11-07212,548,631,653Trúng 631101
10-07952,147,133,359Trượt155
09-07408,245,946,325Trúng 408128
08-07246,585,760,644Trượt105
07-07352,583,265,456Trượt176
06-07926,413,017,628Trượt196
05-07200,949,367,381Trượt159
04-07063,426,915,622Trượt146
03-07881,651,603,116Trượt161
02-07331,215,435,199Trượt190
01-07542,329,318,182Trượt192
30-06851,020,402,618Trúng 851108
29-06798,760,872,665Trượt151
28-06156,434,012,382Trượt120
27-06305,804,752,473Trượt164
26-06692,509,763,344Trượt180
25-06471,452,634,052Trúng 634171
24-06658,522,880,493Trượt108
23-06554,096,585,378Trượt164
22-06122,581,798,824Trượt165
21-06038,019,018,111Trượt178
20-06686,683,263,947Trượt147
19-06923,670,352,605Trượt132
18-06364,765,606,726Trượt152
17-06500,624,954,823Trượt179
16-06409,569,403,702Trượt129
15-06264,574,429,458Trượt148
14-06345,637,218,102Trượt159
13-06645,999,197,631Trượt139
12-06436,032,442,037Trúng 442172
11-06250,813,846,368Trượt137
10-06004,246,198,818Trượt192
09-06636,750,929,926Trượt103
08-06409,488,437,347Trúng 437104
07-06548,966,414,872Trượt173
06-06475,526,880,343Trượt131
05-06569,596,104,248Trượt162
04-06536,341,843,106Trượt121
03-06604,059,355,324Trượt136
02-06894,420,260,345Trượt141
01-06706,231,520,017Trượt198
31-05961,099,544,836Trúng 961177
30-05863,403,765,769Trúng 765132
29-05067,373,676,423Trượt145
28-05459,041,835,612Trúng 459169
27-05967,481,463,237Trúng 237108
26-05180,402,723,066Trượt108
25-05099,319,908,360Trúng 319119
24-05422,503,133,509Trượt116
23-05841,145,490,062Trượt180
22-05896,962,754,593Trúng 754183
21-05563,101,418,600Trượt190
20-05192,452,714,531Trúng 452197
19-05097,300,799,700Trượt104
18-05105,176,305,747Trượt199
17-05536,654,276,594Trượt138
16-05593,138,470,560Trượt183
15-05754,105,986,976Trượt141
14-05966,006,764,753Trúng 753196
13-05949,160,804,213Trúng 949169
12-05980,372,708,639Trượt118
10-05838,906,360,734Trượt192
09-05645,054,000,577Trượt158
08-05606,082,048,481Trúng 481181
07-05060,860,488,903Trúng 060140
06-05528,694,904,781Trúng 904116
05-05647,667,873,214Trúng 647170
04-05442,449,224,837Trượt128
03-05617,925,614,642Trượt194
02-05219,353,498,968Trượt153
01-05822,756,879,527Trượt109
30-04480,917,404,093Trượt146
29-04131,626,413,605Trượt148
28-04993,990,082,625Trượt194
27-04566,968,338,603Trượt139
26-04923,442,967,070Trượt107
25-04494,713,483,406Trúng 483195
24-04325,784,360,469Trượt163
23-04598,770,291,908Trượt105
DÀN 3 CÀNG 4 SỐ MIỀN BẮC
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *