Số đẹp ăn ngay tự tin lấy số, nhanh tay nạp tiền, nhận liền số víp! Mật báo thông tin cập nhật từ trường quay HĐXS, Anh em tham gia lấy cầu sẽ có cơ hội thắng lớn hôm nay
Cầu đẹp chúng tôi đã có việc của bạn rất đơn giản là nạp thẻ ô phía dứơi để lấy số chuẩn xác và chắc ăn nhất.

Cầu Chuẩn Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.

★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau

★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.

Dàn 10 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-10
03-10374,288,393,801,556,984,386,571,225,269Trúng 556142
02-10973,870,599,492,812,235,131,468,735,434Trúng 973146
01-10289,372,322,711,580,253,632,594,964,425Trúng 289193
30-09917,751,768,292,418,494,692,763,014,237Trúng 237105
29-09618,342,589,959,983,317,577,521,576,223Trượt188
28-09717,739,769,228,326,600,874,398,090,383Trượt118
27-09763,442,936,447,274,965,341,259,877,382Trúng 447180
26-09398,234,389,497,999,557,549,229,240,038Trượt101
25-09856,779,840,998,189,327,673,951,200,644Trúng 779175
24-09432,794,579,585,922,770,033,314,718,861Trượt155
23-09758,122,715,053,554,496,704,829,562,000Trượt189
22-09987,440,037,555,364,169,344,070,085,836Trượt100
21-09802,182,727,108,829,933,993,013,759,772Trượt149
20-09037,599,196,551,433,187,601,003,525,961Trượt184
19-09233,448,624,927,358,346,698,304,932,386Trượt182
18-09253,317,104,378,714,272,271,624,057,950Trúng 104178
17-09289,683,685,437,763,373,716,555,035,274Trượt173
16-09782,836,330,071,494,184,093,736,005,127Trượt185
15-09092,814,740,043,295,678,525,656,558,159Trượt139
14-09499,015,544,547,571,152,915,174,119,859Trượt182
13-09026,421,632,908,107,047,496,964,709,706Trượt118
12-09777,132,469,928,511,525,197,078,375,199Trúng 132133
11-09668,768,879,100,155,844,907,777,084,218Trúng 768158
10-09734,818,088,421,363,796,494,473,942,079Trượt137
09-09260,460,131,673,668,834,090,594,871,562Trượt194
08-09427,759,315,052,268,801,676,763,374,651Trúng 676188
07-09956,614,472,361,310,146,448,977,087,907Trúng 956128
06-09232,807,251,783,269,779,170,241,954,598Trúng 269185
05-09630,711,585,085,477,342,135,820,325,059Trượt120
04-09023,826,276,784,516,045,151,310,458,122Trượt107
03-09201,467,632,251,357,602,483,611,459,957Trượt105
02-09950,637,639,435,729,336,034,202,380,237Trúng 380160
01-09991,733,486,449,043,904,846,096,586,905Trượt149
31-08170,634,462,740,283,997,112,692,036,781Trượt179
30-08125,447,337,768,142,816,826,442,665,056Trượt102
29-08072,278,280,261,568,030,348,465,098,580Trúng 278137
28-08496,972,041,185,038,130,332,373,867,991Trúng 185147
27-08200,590,848,778,492,101,635,823,388,167Trượt180
26-08849,721,958,389,600,283,505,733,404,202Trúng 958125
25-08888,515,879,056,003,639,668,820,198,916Trượt182
24-08651,372,895,569,232,593,785,767,112,727Trượt167
23-08570,420,359,152,865,627,731,067,497,452Trượt111
22-08820,227,960,242,864,012,415,934,370,643Trượt191
21-08508,909,091,007,195,921,904,994,822,337Trượt187
20-08647,530,959,615,359,446,003,934,782,250Trượt131
19-08799,615,080,361,110,785,023,830,079,237Trúng 830127
18-08931,586,612,673,292,719,788,374,145,195Trượt186
17-08520,186,362,985,343,134,936,186,317,078Trúng 186122
16-08320,691,438,066,626,828,102,875,334,850Trượt148
15-08116,055,856,687,894,420,616,223,303,612Trượt121
14-08326,781,328,262,738,893,983,105,428,018Trúng 893153
13-08898,723,330,921,816,546,378,269,159,528Trúng 528193
12-08551,348,108,848,198,888,163,105,539,228Trúng 848140
11-08501,857,393,914,141,920,276,659,944,331Trượt192
10-08975,253,850,346,458,333,153,350,744,791Trượt119
09-08007,627,566,815,112,790,676,110,872,636Trượt152
08-08844,802,466,150,448,507,172,492,913,682Trượt116
07-08484,754,469,337,822,375,256,699,672,098Trúng 672192
06-08615,957,695,260,856,923,656,502,825,234Trúng 923146
05-08429,710,219,748,399,290,641,614,403,714Trúng 710182
04-08685,503,492,781,380,932,574,714,624,177Trúng 177189
03-08288,969,045,647,178,368,744,942,007,502Trúng 288191
02-08181,816,342,887,002,292,736,157,757,375Trượt196
01-08594,287,572,116,430,876,644,119,395,605Trúng 430144
31-07487,769,497,826,716,936,351,136,311,270Trượt198
30-07256,151,942,996,319,971,741,031,752,030Trúng 741168
29-07618,933,404,560,023,880,203,780,022,621Trượt138
28-07173,827,771,082,486,649,122,232,121,264Trượt178
27-07171,482,097,800,209,495,957,410,835,157Trúng 171140
26-07566,688,411,095,863,797,358,847,005,872Trượt184
25-07423,857,040,977,874,478,855,228,830,170Trượt128
24-07774,916,914,038,416,842,442,148,454,746Trúng 442189
23-07999,342,539,778,609,162,178,369,645,768Trượt155
22-07868,433,520,003,540,208,369,101,030,991Trúng 433109
21-07079,382,834,172,944,647,193,141,814,770Trúng 944148
20-07823,286,370,826,010,478,502,677,905,746Trúng 286162
19-07816,019,646,102,431,515,219,175,993,792Trượt139
18-07139,870,407,535,988,350,898,328,243,361Trượt173
17-07242,752,686,773,588,666,699,283,299,892Trượt185
16-07423,921,185,574,910,293,582,248,181,562Trượt167
15-07549,327,400,453,898,064,859,552,955,104Trượt134
14-07039,555,795,325,668,647,538,271,363,303Trúng 668132
13-07554,790,453,711,942,992,620,288,186,837Trượt132
12-07039,582,067,115,880,938,710,644,907,242Trúng 115140
11-07787,019,631,276,329,887,122,382,220,485Trúng 631108
10-07163,195,583,294,918,321,997,923,952,604Trượt174
09-07012,857,298,158,669,309,559,566,705,331Trượt160
08-07107,571,952,208,283,195,786,502,625,799Trượt140
07-07036,968,846,076,611,325,091,007,982,739Trúng 076134
06-07249,908,199,642,662,898,492,241,930,394Trượt181
05-07652,969,956,730,245,032,364,434,026,450Trượt196
04-07567,522,446,624,857,959,691,685,836,523Trượt198
03-07973,799,096,873,810,283,904,548,855,915Trượt141
02-07790,717,094,123,344,469,250,011,368,302Trúng 123177
01-07204,428,431,487,606,061,521,492,248,121Trượt176
30-06137,740,441,252,215,907,922,307,851,600Trúng 851124
29-06248,908,405,603,259,338,011,548,939,920Trúng 920153
28-06915,977,088,209,380,256,848,778,143,508Trượt177
27-06322,999,307,671,195,927,171,783,637,080Trúng 195102
26-06909,830,545,614,493,712,418,781,125,094Trúng 493196
25-06948,980,109,042,486,634,719,855,441,360Trúng 634182
24-06688,209,431,917,118,108,295,216,194,552Trượt110
23-06907,659,168,555,152,660,782,380,840,619Trúng 660123
22-06419,694,287,634,427,993,800,444,267,125Trúng 267111
21-06090,598,839,531,534,967,745,645,456,563Trúng 534173
20-06501,421,710,232,174,020,767,732,163,625Trúng 232150
19-06142,509,596,023,750,869,563,915,281,124Trúng 915183
18-06351,795,133,718,334,252,121,098,989,917Trúng 351172
17-06808,706,731,736,335,212,186,933,825,702Trượt117
16-06648,709,906,719,575,218,830,928,290,767Trúng 830181
15-06470,392,904,270,152,438,419,449,401,124Trúng 904193
14-06992,526,494,200,567,179,569,153,201,049Trượt183
13-06247,367,560,138,958,142,379,686,318,004Trượt102
12-06901,460,485,560,019,682,811,709,030,732Trượt157
11-06016,260,389,240,893,933,817,834,677,031Trúng 260121
10-06961,936,276,356,290,681,859,111,200,687Trúng 936145
09-06196,141,443,366,288,125,242,393,977,161Trúng 288124
08-06426,175,414,441,141,522,431,371,486,968Trượt124
07-06562,093,082,946,297,174,676,357,786,863Trúng 357154
06-06964,822,554,463,264,186,195,273,931,184Trượt153
05-06245,530,900,878,332,477,622,673,230,086Trượt148
04-06651,071,610,286,935,408,433,971,308,862Trúng 408182
03-06939,889,664,085,531,502,021,495,173,698Trượt162
02-06696,557,835,817,302,351,747,963,918,553Trúng 963126
01-06921,428,560,275,160,259,450,547,910,373Trúng 921100
31-05349,820,712,968,259,848,887,494,460,118Trượt149
30-05274,438,938,433,760,080,158,504,943,320Trượt150
29-05867,536,441,080,422,804,909,979,033,767Trúng 867121
28-05459,962,955,477,090,420,409,113,764,158Trúng 459129
27-05337,085,237,652,120,221,880,641,190,127Trúng 237156
26-05261,608,073,315,191,459,101,622,415,686Trúng 191104
25-05861,038,414,089,434,324,335,036,652,319Trúng 319124
24-05301,151,954,446,966,453,493,883,589,132Trúng 966157
23-05564,972,825,162,086,127,463,907,924,449Trúng 972187
22-05994,698,497,365,788,872,781,512,972,062Trượt118
21-05385,449,128,646,594,255,772,550,121,222Trượt155
20-05773,592,368,311,340,741,505,553,978,041Trượt196
19-05905,955,359,860,954,363,708,828,052,309Trượt176
18-05292,068,065,153,774,026,632,427,575,169Trúng 632174
17-05151,303,186,358,313,908,401,796,766,641Trượt145
16-05353,433,614,653,564,132,996,894,920,335Trượt155
15-05956,538,946,291,992,226,840,466,456,800Trúng 956184
14-05736,014,493,071,107,915,753,865,849,846Trúng 753109
13-05499,577,815,291,103,361,386,864,174,786Trượt179
12-05754,055,604,698,311,057,101,575,433,676Trượt167
10-05179,262,902,136,144,431,134,384,551,855Trúng 134141
09-05617,609,737,961,005,121,012,740,546,284Trúng 546186
08-05370,903,154,900,531,276,481,126,452,686Trúng 481100
07-05515,060,797,471,265,691,262,800,676,529Trúng 060102
06-05424,568,648,878,589,522,309,904,214,938Trúng 904106
05-05494,382,441,375,917,278,392,233,383,609Trượt113
04-05247,217,305,372,810,481,609,561,426,111Trượt172
03-05921,697,545,221,543,718,993,973,678,576Trúng 576134
02-05865,020,233,242,673,380,181,946,919,361Trúng 865150
01-05476,277,514,512,569,813,883,438,589,645Trượt162
30-04469,819,140,200,586,874,844,093,106,910Trúng 819114
29-04930,604,879,341,056,001,156,842,418,353Trượt169
28-04256,230,632,228,206,160,196,958,868,141Trúng 196155
27-04373,698,274,081,755,298,962,844,902,981Trúng 755155
26-04615,498,444,049,400,590,470,115,720,317Trượt106
25-04540,157,723,495,483,259,955,397,032,089Trúng 483142
24-04337,803,803,705,644,897,077,624,841,797Trượt170
23-04046,693,839,244,753,845,253,679,948,929Trúng 679148
DÀN 3 CÀNG 10 SỐ MIỀN BẮC
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *