Nếu bạn không tự soi cầu được hãy để chúng tôi giúp bạn
Bằng kinh nghiệm từ các chuyên gia, bằng khoa học kết hợp trí tuệ nhận tạo ROBOT chúng tôi luôn đưa ra những cầu đẹp và số chuẩn mang tỷ lệ trúng cao nhất cho bạn.

Cầu Siêu Chuẩn Số Siêu Víp Cơ hội chiến thắng không nằm ngoài tay bạn.

– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau

– Dịch vụ soi cầu  mất phí giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống có tỷ lệ trúng cao nhất.

– Thời gian nhận số từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.

Nạp thẻ & Nhận số

Dàn đề 4 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-10
03-1056,66,33,84Ăn đề 56159
02-1067,54,77,42Trượt170
01-1070,89,34,49Ăn đề 89181
30-0993,23,37,70Ăn 37155
29-0975,94,15,44Ăn đề 44195
28-0912,02,99,29Trượt167
27-0992,47,11,30Ăn đề 47157
26-0901,62,36,74Ăn đề 36171
25-0979,57,64,83Ăn đề 79176
24-0978,90,49,78Ăn đề 78153
23-0961,96,22,33Ăn đề 22170
22-0932,77,22,82Trượt162
21-0951,72,28,92Trượt194
20-0921,47,06,03Ăn đề 03188
19-0957,40,27,08Trượt181
18-0967,61,18,04Ăn đề 04195
17-0996,85,65,93Ăn đề 65197
16-0976,87,67,89Trượt163
15-0908,88,69,07Trượt164
14-0930,52,22,23Ăn đề 22185
13-0908,98,73,53Trượt162
12-0983,32,58,08Ăn đề 32172
11-0980,79,68,40Ăn đề 68154
10-0947,30,02,85Ăn 02196
09-0952,06,77,00Ăn đề 52170
08-0926,39,79,68Trượt194
07-0958,84,56,52Ăn đề 56164
06-0922,26,24,69Ăn đề 69167
05-0954,96,14,80Trượt150
04-0951,59,35,27Trượt173
03-0905,78,90,98Trượt152
02-0934,25,80,44Ăn đề 80157
01-0949,00,18,14Trượt158
31-0858,12,45,44Trượt182
30-0807,48,31,60Trượt172
29-0828,35,93,55Trượt187
28-0886,85,94,92Ăn 85168
27-0892,81,60,78Trượt169
26-0830,90,76,58Ăn đề 58195
25-0823,43,46,19Ăn đề 43160
24-0892,33,08,73Ăn đề 73167
23-0834,85,33,41Ăn đề 34195
22-0886,43,66,44Trượt165
21-0865,55,81,05Trượt164
20-0884,09,88,73Ăn đề 09177
19-0828,30,07,27Ăn 30151
18-0842,37,26,24Trượt170
17-0809,28,69,86Ăn đề 86177
16-0888,19,79,28Ăn đề 19154
15-0818,14,04,61Ăn đề 61172
14-0828,77,93,18Ăn đề 93189
13-0828,09,15,86Ăn đề 28153
12-0848,48,90,73Ăn đề 48169
11-0899,20,25,64Ăn đề 99172
10-0862,02,52,01Ăn đề 02185
09-0882,46,16,42Trượt199
08-0828,26,66,10Ăn đề 66177
07-0822,47,72,15Ăn đề 72176
06-0823,96,36,63Ăn đề 23177
05-0825,99,43,10Ăn đề 10170
04-0868,46,71,77Ăn đề 77170
03-0842,19,88,22Ăn đề 88186
02-0815,64,01,59Trượt191
01-0882,30,29,24Ăn đề 30169
31-0715,52,37,48Ăn đề 15187
30-0774,39,04,41Ăn đề 41199
29-0738,16,58,96Ăn đề 58158
28-0735,26,15,27Ăn đề 15197
27-0795,05,03,38Trượt172
26-0712,75,39,22Trượt199
25-0758,39,87,69Trượt195
24-0717,42,43,91Ăn đề 42161
23-0775,68,21,72Trượt183
22-0714,60,33,45Ăn đề 33199
21-0725,44,54,18Ăn đề 44189
20-0732,86,09,38Ăn đề 86165
19-0725,36,77,46Trượt168
18-0746,36,05,45Trượt194
17-0761,49,41,06Ăn đề 06197
16-0728,55,69,87Trượt197
15-0763,96,09,14Trượt193
14-0779,09,56,49Trượt185
13-0749,17,38,29Trượt156
12-0779,93,15,13Ăn đề 15168
11-0731,68,53,02Ăn đề 31171
10-0708,63,06,22Ăn đề 22162
09-0776,49,83,18Trượt178
08-0756,78,23,15Ăn đề 15154
07-0776,24,80,81Ăn đề 76194
06-0798,21,82,30Ăn đề 98152
05-0796,08,38,17Trượt168
04-0741,46,83,53Ăn đề 83189
03-0761,07,95,94Ăn đề 94152
02-0769,85,51,30Trượt185
01-0723,65,94,93Trượt157
30-0657,51,51,91Ăn đề 51154
29-0651,13,85,52Trượt172
28-0695,43,56,18Ăn đề 95163
27-0643,17,81,95Ăn đề 95178
26-0600,83,93,12Ăn đề 93182
25-0665,34,79,25Ăn đề 34155
24-0600,92,70,42Ăn đề 70159
23-0672,89,04,60Ăn đề 60188
22-0696,39,73,27Trượt187
21-0658,61,54,99Trượt199
20-0662,97,05,72Trượt181
19-0656,28,29,04Trượt158
18-0651,63,52,64Ăn đề 51185
17-0618,28,62,90Trượt156
16-0630,41,20,91Ăn đề 30197
15-0669,80,72,82Trượt196
14-0654,07,86,45Ăn đề 54157
13-0611,05,61,51Ăn đề 61161
12-0655,03,70,23Trượt154
11-0684,61,60,83Ăn đề 60171
10-0634,78,36,61Ăn đề 36173
09-0622,88,24,99Ăn đề 88192
08-0684,37,33,76Ăn đề 37194
07-0680,81,92,14Trượt181
06-0640,79,02,27Ăn đề 79173
05-0685,39,83,91Trượt155
04-0611,53,97,87Trượt177
03-0636,82,70,87Ăn đề 70166
02-0612,05,89,95Trượt193
01-0675,21,09,78Ăn đề 21193
31-0525,63,27,69Trượt172
30-0515,71,65,34Ăn đề 65164
29-0503,67,29,84Ăn đề 67179
28-0561,34,59,03Ăn đề 59150
27-0537,46,57,03Ăn đề 37185
26-0591,17,08,23Ăn đề 91197
25-0519,69,15,14Ăn đề 19166
24-0550,27,16,66Ăn đề 66199
23-0581,56,20,55Trượt163
22-0537,22,99,52Trượt192
21-0540,07,05,73Trượt197
20-0542,73,88,13Trượt153
19-0538,86,83,36Trượt156
18-0532,73,15,17Ăn đề 32193
17-0549,62,20,63Ăn đề 49163
16-0511,17,82,36Trượt159
15-0592,05,00,68Trượt172
14-0544,53,02,69Ăn đề 53170
13-0549,93,50,34Ăn đề 49164
12-0583,02,49,47Ăn đề 02163
10-0509,53,37,75Trượt184
09-0511,03,46,85Ăn đề 46195
08-0581,67,91,24Ăn đề 81173
07-0560,83,86,57Ăn đề 60189
06-0504,35,13,28Ăn đề 04155
05-0585,20,52,47Ăn đề 47188
04-0584,10,18,95Ăn 18192
03-0520,34,32,74Trượt171
02-0515,69,12,65Ăn đề 65184
01-0579,62,41,20Ăn đề 20191
30-0419,89,17,52Ăn đề 19195
29-0400,39,44,01Ăn đề 39169
28-0475,17,96,55Ăn đề 96187
27-0409,52,75,55Ăn đề 55187
26-0479,75,86,36Ăn đề 75155
25-0453,37,66,83Ăn đề 83153
24-0440,05,82,26Ăn đề 05161
23-0444,56,51,79Ăn đề 79155
DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *